Generiranje pritožbe zaradi molka organa

Zahteva se generira kot HTML stran, katero lahko podpišete in pošljete informacijskem pooblaščencu.


Podatki o zahtevi

Podatki o prosilcu (ime in priimek, naslov, mesto, e-pošta, telefon (opcijsko))
Zavezanec (organ) (Lahko vam pomaga RZIJZ)

Datum vložitve zahteve

Morebitne opombe in dodatna pojasnila: (** - bold, * - italic, _ - underline)

Mesto in datum:

Oporozila IPRS:

  • ta pritožba se vloži, če organ v 20-ih delovnih dneh ne odloči o vaši zahtevi – to pomeni, da vam ne posreduje zahtevanih dokumentov, ali da vaše zahteve ne zavrne z odločbo, ali da vaše zahteve ne zavrže s sklepom
  • tej pritožbi priložite kopijo zahteve, ki ste jo naslovili na organ, po možnosti skupaj s potrdilom o oddani pošiljki ali drugim dokazom o datumu odpreme ali vročitve zahteve
  • tej pritožbi priložite kopijo odgovora organa, če obstaja
  • to pritožbo vložite pri Informacijskem pooblaščencu, po pošti na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali prek e-pošte na naslov: gp.ip@ip-rs.si
  • v pritožbenem postopku se ne plača upravna taksa
  • obrazec pritožbe ni predpisan in pritožbe ni treba obvezno vložiti na tem obrazcuGenerator ni uradno orodje. Uporaba generatorja je na lastno odgovornost.
Avtor ne odgovarja za morebitne napake v generirani zahtevi.