Generiranje pritožbe zoper odločbe ali sklepa ali obvestila o zavrnitvi v zadevi dostopa do informacij javnega značaja

Zahteva se generira kot HTML stran, katero lahko podpišete in pošljete zavezancu ali informacijskem pooblaščencu.


Podatki o zahtevi

Podatki o prosilcu (ime in priimek, naslov, mesto, e-pošta, telefon (opcijsko))
Zavezanec (organ) (Lahko vam pomaga RZIJZ)

Številka in datum odločbe (ločiti z vejico), sklepa ali obvestila o zavrnitvi
Datum prejema odločbe, sklepa ali obvestila o zavrnitvi

Na kratko pojasnite, zakaj menite, da je bila odločitev zavezanca napačna in v katerem delu: (** - bold, * - italic, _ - underline)

Mesto in datum:

Oporozila IPRS:

  • Ta pritožba se uporablja zoper odločbo ali sklep, ki jo izda organ javnega sektorja (1. člen ZDIJZ) ali zoper neformalno obvestilo iz 26.a člena ZDIJZ, ki ga lahko izda poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (1.a člen ZDIJZ).
  • Tej pritožbi priložite kopijo zahteve, ki ste jo naslovili na zavezanca.
  • Tej pritožbi priložite kopijo odločbe, sklepa ali obvestila zavezanca, zoper katerega se pritožujete.
  • To pritožbo vložite pri organu javnega sektorja, ki je izdal izpodbijano odločbo ali sklep. Če gre za obvestilo poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pritožbo vložite neposredno pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana; gp.ip@ip-rs.si).
  • V pritožbenem postopku se ne plača upravna taksa.Generator ni uradno orodje. Uporaba generatorja je na lastno odgovornost.
Avtor ne odgovarja za morebitne napake v generirani zahtevi.