Generiranje zahtev za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva se generira kot HTML stran, katero lahko podpišete in pošljete zavezancu.


Podatki o zahtevi

Tip zahteve:
Podatki o prosilcu (ime in priimek, naslov, mesto, e-pošta, telefon (opcijsko))
Zavezanec (organ) (Lahko vam pomaga RZIJZ)

Podatki o zahtevi - iskani podatki (2 vrstici == nova postavka v zahtevi)
(V nadaljevanju čim bolj določno opišite dokumente, ki jih želite prejeti. Če gre za obsežno dokumentacijo, skušajte zahtevo omejiti. Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep, če materialni stroški posredovanja informacij presegajo 20 eurov.)
Podatki o zahtevi - način dostopa do podatkov
(vpogled pri organu, prepis pri organu, fotokopija ali izpis, elektronski zapis (npr. zapis na DVD/CD, USB, datoteka po e-pošti, kot dinamični podatki (glej 10.č člen ZDIJZ)))
Dopolnuje stavek Prosim vas, da mi zahtevane informacije zagotovite v naslednji obliki:

Mesto in datum:


Generator ni uradno orodje. Uporaba generatorja je na lastno odgovornost.
Avtor ne odgovarja za morebitne napake v generirani zahtevi.